Ramppi-Teatteriyhdistys ry (jäljempänä “teatteri”) kerää tietoa jäsenistöstään vain teatterin ja jäsenen välistä viestintää varten. Näitä viestitettäviä asioita ovat seuraavat:

 • vuosittaiset jäsentiedotteet
 • kutsut tapahtumiin
 • jäsenmaksulaskut
 • teatteringin korttien postitukset
 • muut teatteria koskevat tiedotteet ja asiat

 

Kerättävät tiedot ovat seuraavat:

 • etu- ja sukunimi
 • perinteinen postiosoite
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • jäsenmaksujen seuranta
 • jäsenetujen (kuten teatteriringin kortti ja liittymisetuna ilmaislippu) toimittamisen seuranta

 

Teatteri ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Tiedot säilytetään jäsenmaksuasioiden hoitajan palomuurilla suojatussa tietokoneessa.